לנשום...לשאוף... לנשוף...פעולה אוטומטית, לכאורה מאוד פשוטה, לא צריך לחשוב עליה. אבל לאוכלוסייה שלמה, הפעולה הפשוטה הזו היא ממש מבצע. בעשור האחרון אנו עדים לעלייה משמעותית  במספר חולי האסטמה. כידוע, אסטמה היא מחלה של דרכי הנשימה, מאופיינת בתגובתיות יתר לגירויים שונים...